Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā iespējami darbības traucējumi.

Декларированные лица в моей недвижимой собственности

  • Название: Декларированные лица в моей недвижимой собственности
  • Описание: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Владелец: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Код: EP00
  • Вид: Синхронный услуга - пользователь получает результаты без промедления
  • Идентификатор: URN:IVIS:100001:EP-EP00-V1-6
  • Аутентификация:

    Эта электронная услуга поддерживает следующие методы аутентификации:

  • Войдите, чтобы открыть электронные услуги Oткрыть инструкцию