— Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā "Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija" nav iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

— Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā juridiskas personas likvidatoram.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

Informējam, ka ir pieejams jauns e-pakalpojums "Mani dati izglītības reģistros"

Informējam, ka ir pieejami jauni e-iesniegumi e-pakalpojumā ''E-iesniegums VSAA pakalpojumiem":

  E-iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā;

* E-iesniegums apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai.

ŠOBRĪD NEDARBOJAS SEKOJOŠI E-PAKALPOJUMI:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta  

— E-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" nav iespējas saņemt informāciju no CSDD informācijas sistēmas

 Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

— Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

— Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

TIEK PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

— 21.01.2021. - 22.01.2021. laikā periodā no 23:00 - 00:30 un 2:30 - 3:00 iespējami traucējumi maksājumu veikšanā ar Citadele banku.

— 23.01.2021.  laika posmā no plkst. 00:00 līdz 05:00 var būt traucēti vai nepieejami autentificēšanās pakalpojumi izmantojot eID, eParaksts kartes un mobilo lietotni eParaksts mobile.

—  28.01.2021 laikā no plkst. 22:00 līdz 23:00 iespējami īslaicīgi traucējumi portālā Latvija.lv.