Informējam, ka no 2021. gada 15. marta plkst. 18:00 līdz 2021. gada 16. martam plkst. 03:00 portālā www.latvija.lv tiks īslaicīgi pārtraukta e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" darbība.

Lūdzam laikus deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, ja tas ir nepieciešams, un pārliecināties par aktuālo dzīvesvietas adresi, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā".

— Šobrīd iespējami tehniski traucējumi e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

— Tehnisku iemeslu dēļ ir traucēta e-pakalpojuma ''Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)'' darbība.

— Tehnisku iemeslu dēļ ir traucēta e-pakalpojuma ''Reģistrēties pie ģimenes ārsta'' darbība.

— Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā "Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija" nav iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

— Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

— Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" darbībā.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

ŠOBRĪD NEDARBOJAS SEKOJOŠI E-PAKALPOJUMI:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

 Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

— Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

— Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.