Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālāhttps://e.ic.iem.gov.lv/

NAV PIEEJAMS E-PAKALPOJUMS:

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

SLĒGTI E-PAKALPOJUMI:

- Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
- Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole 
- Fitosanitārā robežkontrole

TIEK PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 

— Saistībā ar tehniskiem darbiem portāla infrastruktūrā 18.05.2021 no plkst. 22:00 līdz 23:59 iespējami īslaicīgi traucējumi portāla un e-pakalpojumu darbībā, kā arī var nebūt pieejama autentifikācija portālā.

— Sakarā ar ārkārtas tehniskiem darbiem LVRTC datu centrā, 19.05.2021 no plkst. 01:00 līdz 03:00 iespējami īslaicīgi traucējumi VRAA sistēmu darbībā.

— Saistībā ar LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbiem 21.05.2021  laika posmā no plks.00:00 līdz plkst.03:00 var  būt traucēti vai nepieejami autentificēšanās pakalpojumi izmantojot eID, eParaksts kartes un mobilo lietotni eParaksts mobile.