Muitas procedūra – izvešana pārstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Muitas procedūra ļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības. Atpakaļ ievedot  pārstrādes darbībās iegūtos produktus var laist brīvā apgrozībā ar pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem (ievedmuitas nodoklis, PVN).  
Pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem var piešķirt, ja preces ir labotas bez atlīdzības, vai nu pamatojoties uz līgumā vai tiesību aktos paredzētām garantijas saistībām, vai ražošanas vai materiāla defekta dēļ.
Daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var piešķirt  precēm, kurām nevar piešķirt pilnīgu atbrīvojumu no muitas nodokļa.
Lai piemērotu muitas procedūru, muitas iestādē ir jāsaņem atļauja.
Lai piemērotu muitas procedūru, iesniedz deklarāciju  Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā EMDAS.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Preces izvešanas mērķis – nodot preci kādā no pārstrādes darbībām:
a) darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
b) preču pārstrāde;
c) preču iznīcināšana;
d) preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
e) tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 5.pants).
2. Preču  izvešanai pārstrādei jāsaņem atļauja  (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 211.pants) no muitas iestādēm:
• vienkāršotā kārtība - muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces izved ar mērķi labot (remonts), atjaunot un sakārtot).
Piemērojot izvešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 8.punkts):
- preču izmantošanas veids;
- preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
- paredzamais noslēgšanas laikposms;
- ierosinātā noslēgšanas iestāde;
- pārstrādes vieta;
            - ekonomisko nosacījumu kods, kas minēts Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 12.pielikumā  (remonta gadījumā - 30.4).
• vispārējā kārtība - atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz pieteikumu  (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 2.panta 7.punkts) par atļaujas saņemšanu (piemēro visos gadījumos, kad atļauju nevar saņemt vienkāršotā kārtībā).
Muitas procedūras - izvešana pārstrādei - noformēšana tiek veikta elektroniski Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā  (EMDAS)(https://eds.vid.gov.lv/login/  - Muitas datu apstrāde EMDAS – EKS).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...