Pabalstu izmaksas

Apbedīšanas pabalsts (Ropažu novada dome)

Apbedīšanas pabalsts ir paredzēts ar personas apbedīšanu saistītu izdevumu daļējai segšanai. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bij...