Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodoklim
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: NĪN atvieglojumu saņemšana
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viens mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ( iedzīvotājs, saimnieciskās darbības veicējs), kuram ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un atsevišķos gadījumos Saistošajos noteikumos noteiktos pamatojošos dokumentus:
1. invaliditātes apliecības kopija,
2. izziņa no izglītības iestādes par to, ka bērns studē dienas nodaļā;
3. Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
4. Mantojuma apliecība;
5. Lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu;
6. Zemes nomas līgums;
7. Līgums par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniegumā ietvertās informācijas un pašvaldībai pieejamās datu bāzēs esošās informācijas izvērtēšanas, tiek sagatavots:

1.lēmums par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Klientam tiek sagatavots jauns nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus;
2.atteikuma gadījumā motivēta atbildes vēstule.
Atbildi klientam sniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus