Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks.
Termiņš:
Viens mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu  “Manā īpašumā deklarētās personas”.
Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu kurā norāda informāciju par personu kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā (vārdu, uzvārdu un personas kodu, adresi, no kuras vēlas izdeklarēt kādu personu, pamatojumu, kāpēc vēlas izdeklarēt, piemēram, minot laiku, no kura persona adresē nedzīvo, norādot, ka beidzies īres līgums vai beigušās īpašuma tiesības, ziņojot, ka persona nav zināma utml.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Dokumenta izskatīšana
Pēc lietas apstākļu izvērtēšanas tiek pieņemts izpilddirektora lēmums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām un aktualizēti dati Iedzīvotāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts visām iesaistītajām personām pa pastu, e-pastu vai e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus