Mēslošanas līdzekļa un substrāta analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā iespējams noteikt šādus organisko šķidro mēslošanas līdzekļu (piemēram, vircas, digestāta) un pakaišu kūtsmēslu pamatrādītājus: reakciju (pH), organisko vielu saturu, kopējo N, NH4, kopējo K2O5 un P2O5 u. c.
Laboratorija ir akreditēta kopš 2003. gada, un veic mēslošanas līdzekļa un substrāta fizikāli ķīmisko testēšanu saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Klients ņem mēslošanas līdzekļa vai substrāta paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā

Parauga ņemšanas prasības:
• Vēlamais parauga lielums: organiskie šķidrie mēslošanas līdzekļi (piemēram, virca, digestāts) – apmēram 3 litri, pakaišu kūtsmēsli – apmēram 2 kg
• Paraugu ievieto tīrā traukā (spainī, stikla burkā u. tml.)
• Ja analīzēm tiek sūtīti vairāki paraugi, tos numurē vai citādi identificē
• Paraugu ņem pirms kūtsmēslu vai fermentācijas atlieku krātuves iztukšošanas
• Paraugu vēlams nogādāt laboratorijā 48 stundu laikā pēc ņemšanas
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 31.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem testēšanas pārskatu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki