Piekļuves tiesību Meža valsts reģistram piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Piekļuves tiesības Meža valsts reģistram piešķir pamatojoties uz noslēgtu vienošanos ar Valsts meža dienestu. Piekļuves tiesības meža īpašniekam tiešsaistē dod iespēju iesniegt iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu saimniecisko darbību, kā arī iegūt dažādas atskaites par meža īpašumu.  Papildus, ja lietošanas tiesības ir piešķirtas  informācijas sistēmas līmenī - iespējams iesniegt meža inventarizācijas datus reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.  Piekļuves tiesības medību tiesību lietotājam dod iespēju iesniegt reģistrēšanai medību iecirknī ar meža īpašniekiem noslēgtos medību līgumus, apskatīt aktuālu informāciju par medību iecirkni un lejupielādēt tā kartogrāfisko informāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs, tā pilnvarota persona, medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un informāciju par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu uz e-pasta adresi: mvr@vmd.gov.lv.

Piekļuves Meža valsts reģistram veidi:
1. Bezmaksas piekļuves tiesības skatīšanās režīmā;
2. Maksas piekļuves tiesības ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām;
3. Maksas piekļuves tiesības ar iespēju iesniegt iesniegumus, paziņojumus, pārskatus un meža inventarizācijas datus, mainīt Meža valsts reģistra datus – mainīt nogabala numuru, platību un konfigurāciju un sadalīt nogabalus saimnieciskās darbības vai zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas dēļ, neveicot meža inventarizāciju.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
E-pasts mvr@vmd.gov.lv
2. solis / Līguma sagatavošana un noslēgšana
• Klātiene -  tiek sagatavots un parakstīts līgums „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” starp pasūtītāju un Valsts meža dienestu.

• E-pasts - pēc nepieciešamās informācijas nosūtīšanas, tiek sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par maksas piekļuves tiesību piešķiršanu samaksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 7. un 8. punktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un pakalpojuma apmaksas iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus Meža valsts reģistram (lietotājvārdu un paroli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...