Meža valsts reģistra informācijas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža valsts reģistra informācijas sagatavošana. Pakalpojums ietver speciālu datu atlasi un apstrādi digitālā formā, tai skaitā programmēšanas darbus, datu apstrādi un noformēšanu.  Pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norāda sagatavojamās informācijas saturu un formātu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojuma sniedzējs par pakalpojumu sagatavo rēķinu. Maksa par pakalpojumu noteikta Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 6.punktā.

Samaksu par pakalpojumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts meža dienests
Reģistrācijas Nr. 90000057795
Konta Nr. LV71TREL2160362011000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...