Augsnes agroķīmiskā analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt augstu un kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Informāciju par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, iesniedzot paša ņemtos augsnes paraugus testēšanai akreditētā laboratorijā.
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta kopš 2003. gada, un veic augsnes fizikāli ķīmisko testēšanu saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.
Laboratorijā iespējams noteikt šādus augsnes agroķīmiskos pamatrādītājus: reakciju (pH), organiskās vielas, kustīgā fosfora (P2O5) un kālija (K2O) saturu. Dažkārt, lai spriestu par augsnes piemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai, vēlams noteikt arī sekundāro un mikroelementu saturu augsnē: apmaiņas magniju (Mg) un kalciju (Ca), kustīgo sēru (S-SO4), boru (B), varu (Cu), mangānu (Mn), cinku (Zn) u. c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Klients ņem augsnes paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā

Parauga ņemšanas prasības:
• Paraugu ņem no viendabīgas augsnes, t. i., vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māla), ar dažādu organiskās vielas saturu, kā arī no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes)
• Ja augsne ir viendabīga, tad maksimālā platība, no kuras var ņemt paraugu, ir līdz 6 ha
• Paraugu ņem, ejot pa lauka garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī, rūpīgi samaisa un izveido vienu vidējo paraugu (apmēram 1 kg)
• Paraugu ievieto tīrā plastmasas vai auduma maisiņā
• Ja analīzēm tiek sūtīti vairāki paraugi, tos numurē vai citādi identificē
• Paraugu nedrīkst ņemt tikko kaļķotā vai mēslotā laukā (to var darīt ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc kaļķošanas vai mēslošanas)
• Paraugs nav derīgs, ja tajā iekļūst kaļķi, minerālmēsli vai kūtsmēsli
• Ja vēlas noteikt N/NH4 un N/NO3, maisiņu ar paraugu ievieto aukstuma kastē un transportē uz laboratoriju
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 27.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem testēšanas  uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem analīžu rezultātus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki