Medību iecirkņa reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests veic medību iecirkņa reģistrēšanu Meža valsts reģistrā. Minimālā iecirkņa medību platība reģistrēšanai ir 200 ha, kur ir atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus. Medību iecirknim ir jāatbilst vienlaidu medību platībai un to apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas apliecinošus dokumentus;

•E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums;
- tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta kopiju, ja medību tiesības izmanto tiesiskais valdītājs;
- medību līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto persona, kurai saskaņā ar līgumu ir nodotas medību tiesības;
- pilnvaru vai tās kopiju, ja medību līgums slēgts, pamatojoties uz pilnvarojumu.

Pakalpojums ir pieejams bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pieprasījuma apstrāde
Valsts meža dienests pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas veic iesniegto dokumentu pārbaudi un pieņem lēmumu par medību iecirkņa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt medību iecirkni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iecirkņa reģistrācija Meža valsts reģistrā
Ja lēmums iesniedzējam ir labvēlīgs, iecirkni reģistrē Meža valsts reģistrā. Ja nelabvēlīgs - tiek sagatavots atteikums iecirkņa reģistrācijai un informēts pieprasītājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...