Paziņojums par koku ciršanu
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Par koku ciršanu meža zemē paziņo Valsts meža dienesta mežniecībai sekojošos gadījumos:
1.koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem;
2.kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam;
3.sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu;
4.robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai;
5.ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās;
6.ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību;
7. plantāciju mežos;
8.cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm Aizsargjoslu likuma 61. panta 10.1 daļas 4. punktā noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Paziņojuma sniegšana Valsts meža dienestam
Paziņojumu par koku ciršanu Valsts meža dienestam sniedz rakstiski, tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai  klātienē. Paziņojumā norāda informāciju, kurā vietā plānota koku ciršana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Meža valsts reģistrs