Zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, bet atbilst Meža likuma objektam, ar pārbaudi apvidū.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības vai Valsts meža dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa.

Maksa par pakalpojumu noteikta Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 2.punktā.

Samaksu par pakalpojumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts meža dienests
Reģistrācijas Nr. 90000057795
Konta Nr. LV71TREL2160362011000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Datu ievākšana objektā un sagatavošana
Mežzinis veic platības pārbaudi ar apsekošanu dabā un mežaudzes mērījumus. Tiek sagatavota informācija reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Datu reģistrēšana Meža valsts reģistrā
Pēc pakalpojuma apmaksas informācija tiek reģistrēta Meža valsts reģistrā un nosūtīta Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...