Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktuālos datus
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests sagatavo meža un meža zemes novērtējumu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot aktuālo Meža valsts reģistra informāciju. Pakalpojumu sniedz, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža inventarizācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja nav nepieciešams ievākt papildinformāciju par meža īpašumu, pakalpojuma rezultātu  mežniecībā ir iespējams saņemt tajā pašā dienā pēc pakalpojuma apmaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojuma sniedzējs par pakalpojumu sagatavo rēķinu. Maksa par pakalpojumu noteikta Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumu Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 3.punktā.

Samaksu par pakalpojumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts meža dienests
Reģistrācijas Nr. 90000057795
Konta Nr. LV71TREL2160362011000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas Valsts meža dienests izsniedz izziņu papīra formātā klātienē vai elektroniska dokumenta veidā  e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...