Plantāciju mežu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Mežaudze atzīstama par plantāciju mežu, ja to reģistrē Valsts meža dienestā kā plantāciju mežu. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs un atbilst Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" 27.punktā noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Termiņš:
Mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti:
- pārskats par meža ieaudzēšanu vai iesniegums meža ieaudzēšanas pārbaudes veikšanai, kurā norāda, ka vēlas ieaudzēt plantāciju mežu un norāda plantāciju meža ieaudzēšanas mērķi;
- zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība.

Pakalpojums ir pieejams bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests pēc pārskata saņemšanas par meža ieaudzēšanu pārbauda pārskatā norādītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par ieaudzētās mežaudzes reģistrēšanu par plantāciju mežu.

Pakalpojuma rezultātā Meža valsts reģistrā meža nogabala aprakstā tiek reģistrēta pazīme "plantāciju mežs".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Meža valsts reģistrs