Jaunaudžu kopšanas pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks iesniedz kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par koptu. Informāciju reģistrē Meža valsts reģistrā. Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks atkārtoti vienai un tai pašai mežaudzei pieprasa veikt jaunaudžu kopšanas pārbaudi, tad Valsts meža dienests piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izcenojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām, uzrāda personu apliecinošu dokumentu iesniedz pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus pa e-pastu uz izvēlētās mežniecības elektronisko pasta adresi.


Nepieciešamie dokumenti: meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskats par jaunaudžu kopšanu vai iesniegums (jaunaudžu kopšanas pārbaudes veikšanai).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...