Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests izvērtē meža reproduktīvo materiālu un izsniedz sertifikātu, kas apliecina meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Šāds sertifikāts ir obligāta prasība, ja meža reproduktīvais materiāls tiek piedāvāts pārdošanā. Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Piegādātājs iesniedz iesniegumu materiāla sertifikācijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms materiāla tirdzniecības uzsākšanas, bet iesniegumu sēklu vienības sertifikācijai - ne vēlāk kā divus mēnešus pēc sēklu ievākšanas un iztīrīšanas beigām.

• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• Pasts - iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa;
- dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā);
- materiāla izcelsmi un iegādi/ieguvi apliecinošu dokumentu kopijas;
- VAAD lēmuma kopija par atļauju lietot augu pasi (fitosanitārajai kontrolei pakļautajiem augiem);
- VAAD atzinuma kopiju par atbilstību sertificēšanas nosacījumiem (parastās priedes stādāmajam materiālam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Lai saņemtu meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātu, ir jāsamaksā valsts nodeva - 4,27 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājumu karti kādā no Valsts meža dienesta struktūrvienībām vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV37TREL1060160919900
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātu vai paziņo par sertifikāta izsniegšanas atteikumu.

Sertifikātu izsniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...