Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi.  Medību trofejas no Latvijas izved saskaņā ar Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām, kā arī ievērojot normatīvos aktus savvaļas dzīvnieku tirdzniecības un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites jomā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļauju izsniedz mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums;
- mednieka apliecība (ārvalstniekiem atļauja medīt Latvijas teritorijā);
- limitēto medījamo dzīvnieku trofejām - medību atļauja;
- nelimitēto medījamo dzīvnieku trofejām - mednieka sezonas karte.

Pakalpojumu iespējams saņemt bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests atbilstoši pieprasīšanas izvēlei izsniedz atļauju izvest medību trofejas no Latvijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...