Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri starpinventarizācijas periodā vēlas veikt Meža valsts reģistrā iekļauto meža inventarizācijas datu izmaiņas. Meža inventarizācijas datu izmaiņu izdarīšana Meža valsts reģistrā ir Valsts meža dienesta maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: brīvas formas iesniegums vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa, dokument, kas apliecina samaksu par pakalpojumu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Maksa par pakalpojumu noteikta Ministru kabineta 2016. gada 21.jūnija noteikumos Nr.393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”.

Samaksu par pakalpojumu var veikt norēķinoties ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts meža dienests
Reģistrācijas Nr. 90000057795
Konta Nr. LV71TREL2160362011000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...