Mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Lai kļūtu par mednieku, personai ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu pārbaudījums. Teorētisko zināšanu pārbaudījums notiek rakstiska testa veidā. Jāatbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas jaunajiem medniekiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, izziņa par apmācību mednieka kvalifikācijas iegūšanai, viena personas fotogrāfija (3 x 4 centimetri), dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Lai kārtotu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums:
- par mednieka kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījumu – 28,46 EUR;
- par mednieka apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Teorētisko zināšanu pārbaudījuma norise un rezultāti
Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz teorētisko zināšanu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par apmācību (oriģinālu). Mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena.

Pēc nokārtota teorētisko zināšanu pārbaudījuma, jākārto praktisko iemaņu pārbaude šautuvē ar gludstobra medību ieroci. Ja abi pārbaudījumi veiksmīgi nokārtoti, var saņemt mednieka apliecību, kas tiek izsniegta 15 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...