Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu (gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārskata iesniegšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz pārskatu par veikto koku ciršanu mežā;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta elektroniski parakstītu pārskatu par veikto koku ciršanu mežā uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi;

Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

Pakalpojums ir pieejams bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...