Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Domstarpību izšķiršana bērna tiesību aizsardzībā
Īss apraksts:
• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.
• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).
• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana.
• Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums pieejams Mārupes novadā deklarētajām personām.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz personīgi Bāriņtiesā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Personu apliecinošs dokuments - uzrāda oriģinālu.
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas - uzrādot oriģinālu.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības (noskaidro domstarpībās iesaistīto pušu viedokļus, veic dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā u.c.), ja nepieciešams pieprasa papildinformāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Mārupes novada Bāriņtiesa
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa izvērtē iesniedzēja lūgumu, sagatavojot rakstveida atbildi un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
Persona pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: