Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Apliecība tiek sagatavota 5 darba dienu laikā
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai Bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti:
- fotogrāfija (3x4 cm),
- pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24.gadu vecumam izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un sekmīgi apgūst izglītības programmu. Izziņa jāiesniedz katru gadu līdz 1.oktobrim.
- iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, Bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību.
Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, Bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.
Bāriņtiesa dokumentus apliecības izgatavošanai nosūtīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Bāriņtiesa
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus