Aizgādnības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aizgādnības statusa iegūšana
Īss apraksts:
Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas personīgi iesniedz Bāriņtiesā.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3. Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
4. Attiecīgs tiesas nolēmums (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītais notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Bāriņtiesa
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa izvērtē iesniedzēja lūgumu, sagatavo rakstveida atbildi un pieņem lēmumu:
a)lēmums par aizgādņa (pagaidu aizgādņa) iecelšanu, atcelšanu, atstādināšanu, atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.
b)lēmums par mantojuma aizgādņa iecelšanu.

Lēmuma nosūtīšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus