Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Lai atzītu konkrētu mežaudzi par neproduktīvu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pieteikumu attiecīgajā Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras teritorijā atrodas konkrētā mežaudze. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas apseko mežaudzi un sniedz rakstisku atzinumu par mežaudzes stāvokli. Atzinums ir pamats koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai rekonstruktīvajā cirtē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.


Nepieciešamie dokumenti:  iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa, mērījumi saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" VII nodaļā noteikto kārtību, dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Lai saņemtu atzinumu par mežaudzes atzīšanu par neproduktīvu, ir jāsamaksā valsts nodeva - 14,23 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar bankas karti Valsts meža dienestā vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV37TREL1060160919900
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...