Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei (Mārupes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē. Atļaujā var būt noteikts maksimāli pieļaujamais absolūtais spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, komersants iesniedz iesniegumu Mārupes novada pašvaldībai, pievienojot Mārupes novada Domes saistošos noteikumos Nr.12/2017 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā” minētos iesniedzamos dokumentus:
• Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopijas;
• Rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja;
• Kases aparāta tehniskās pases kopija;
• Tirdzniecības vietas atrašanās vieta (adrese), un nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums, ja nekustamais īpašums nepieder komersantam;
• Informācija par alkoholisko dzērienu veidiem un absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos;
• Komersanta reģistrācijas apliecības kopija
Izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās drīkst tirgot tikai izlejamos alkohola dzērienus, kā arī pudelēs (iepakojumā) esošos alkoholiskos dzērienus, ja tie  ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Ja alkoholiskie dzērieni šī punkta kārtībā tiek piedāvāti mazumtirdzniecībai pudelēs (iepakojumā), to tirdzniecība ir atļauta tikai Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā laika posmā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, atļaujas pieteicējs veic iemaksu Mārupes novada domes kontā, vai norēķinoties Mārupes novada pašvaldībā tikai ar norēķinu karti.
Pakalpojuma maksa - 10 EUR dienā

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.Nr.: 90000012827
AS "SEB Banka"
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami pirmās un otrās grupas invalīdi un maznodrošinātās vai trūcīgas Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē Mārupes novada Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma uzrādīšanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieteicējam paziņo par atļaujas izsniegšanu, nosūtot paziņojumu atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus