Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai (Mārupes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izskatīšana septiņu darba dienu laikā (10 darba dienu laikā, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums).
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mārupes novada būvvaldē jāiesniedz:
Dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firmai), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);
Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);
Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norādot izvietošanas veidu); -2eksemplāri;
Apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;
Papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņas efekti), ja tādi plānoti;
Noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta;
Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
Pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektroapgādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.
Visas reklāmas (izņemot reklāmas, kas tiek novietotas uz ēkas sienām) saskaņot ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļaujas saņemšana reklāmas izvietošanai tiek sagatavota un izsniegta atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus