Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Mārupes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Izziņu var saņemt 20 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz pašvaldībā iesniegums izziņas sagatavošanai par zemes gabala iegūšanu īpašumā ar klāt pievienotiem dokumentiem:
-  Pirkuma līguma oriģināls vai notariāla apstiprināta kopija;
-  Valsts piederības apliecinošs dokuments.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus