Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vecuma vai invaliditātes dēļ nevar sevi aprūpēt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un nodrošina atbilstošu pakalpojumu.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada pašvaldības sociālajā dienestā. Nepieciešams iesniegums, ārsta izziņa U/027, VDEĀK izziņas kopija invalīdiem.
Iesniegumam pievieno:
• Iztikas līdzekļu deklarāciju;
• Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: - par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
• ienākumi no algota darba;
• stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
• citi ienākumi; - par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus