Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža (Mārupes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem 20 darbdienu laikā - ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā - pārējos gadījumos.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē jāiesniedz: Iesniegums un :
- Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem cērtamajiem kokiem;
- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu;
- Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
Klātiene Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Tālrunis: 26467729, 67687148
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus