Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt viens no jaundzimušā vecākiem vai persona, kura ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju un tā apmērs:
- EUR 200,00  par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;
- EUR 400,00  par katru jaundzimušo bērnu kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;
- 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā,  personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam un pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem, ja personas dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.
Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
- ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
- ja bērna vecāks, adoptētājs, aizbildnis vai faktiskais audzinātājs pabalstu jaundzimušo aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas brīža.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus