Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no  piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu +studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma

Finansējums

1. prioritāte

Datorzinātnes, bak. pr.

LU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte

Datorsistēmas, bak. pr.

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr.

LLU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte

Datorzinātnes, bak. pr.

LiepU

Pilna laika

Budžeta

5. prioritāte

Datorsistēmas, bak. pr.

VeA

Pilna laika

Maksas

6. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr.

LLU

Pilna laika

Maksas

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), – jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1.prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt.

IEVĒRO! Izvēle tiek izdarīta, nosakot pieteikumā prioritātes.

Prioritāšu secību e-pakalpojumā iespējams mainīt līdz 24.jūlija plkst.16:00., 24.jūlijā līdz plkt. 18:00 -  kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta.

Potenciālā vieta tiek aprēķināta tikai pēc pieteikuma apstiprināšanas un reflektants redz savu iegūto provizorisko vietu tajā programmā, kura tika atrasta kā pirmā labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtotā programmu saraksta.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.