Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām personām skolas piederumu iegādei. Pabalsta apmērs  euro 50 gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusu, kā arī izziņu no izglītības iestādes, ja tā atrodas ārpus Mārupes novada
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus