Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (Mārupes novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, saskaņā ar MK noteikumiem.
1. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
2. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai
3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sasniedzot pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas sekmīgi un nepārtraukti turpina mācības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu ir jāiesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā:
- Iesniegums;
- Mārupes Bāriņtiesas lēmums;
- Izziņa no mācību iestādes.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus