Ergoterapeita pakalpojums (Mārupes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ergoterapeits sniedz pakalpojumu konsultāciju vai nodarbību kursa veidā personām, kuras nevar tikt iekļautas valsts apmaksāto pakalpojumu rindā, nevar nokļūt līdz pakalpojuma saņemšanas vietai smagu kustību traucējumu vai smaga vispārējā veselības stāvokļa dēļ,vai pakalpojuma sniegšana ir iespējama tikai mājas vidē personas dzīvesvietā. Piemēram, ikdienas aktivitāšu un pašaprūpes apmācība –ģērbšanās apmācība, ēšanas apmācība pielāgotā veidā pēc insulta u.c., aliekošu seku gadījumā pie smagām saslimšanām, traumām var atvieglot vai palielināt personas spēju droši darboties savā vidē piemeklējot atbilstošus palīglīdzekļus.
Veic konsultācijas par vides pielāgošanu, izvēloties atbilstošākos tehniskos palīglīdzekļus vai palīdzot ar praktisku padomu, kā labāk veikt vides pārplānošanu. Tāpat veic radinieku vai aprūpētāja konsultāciju vai apmācību par pārvietošanu no virsmas uz virsmu, grozīšanu vai mobilizēšanu gultā. Ilgstošu vai hronisku saslimšanu gadījumā, kad veselības stāvoklis vai funkcionāls stāvoklis nav prognozējams, regulārs atbalsts par aprūpes veikšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas pie sociālā darbinieka, saņem norīkojumu pie ergoterapeita un vienojas par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, kurš nosaka konsultāciju skaitu un ilgumu. Iespējama speciālista vizīte dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos