Psihologa pakalpojums (Mārupes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālā dienesta psiholoģisks atbalsts klientiem,  kuriem  ir  grūtības  rast risinājumus kādā no dzīves jomām, bet kuri vēlas mainīt savu dzīvi, taču nespēj to uzsākt, jo nezina kā to labāk darīt. Psihologs skatās uz klienta problēmu it kā no malas, tādējādi spējot to objektīvāk izvērtēt, jo viņš nav iesaistīts  klienta  ikdienas  situācijā. Klients  pats  nosaka  mērķi,  ko  viņš konsultāciju  rezultātā  grib  sasniegt.  Klientam  tiek  garantēta  pilnīga konfidencialitāte saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas pie sociālā darbinieka, lai saņemtu norīkojumu pie psihologa un vienotos par pirmo tikšanās reizi ar speciālistu, tiek nodrošinātas 10 konsultācijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos