Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti var saņemt pakalpojumu līdz 40 h nedēļā ar mērķi palīdzēt pārvietoties ārpus mājokļa, ārpusmājas aktivitātēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, ja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts.
Jāuzrāda sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno izziņas par ārpus mājokļa aktivitātēm (skola, dienas centrs, darba devējs u.c.)
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus