Pabalsts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajiem, Afganistānas kara dalībniekiem (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem, ja pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.
Pabalsta apmērs 150,00 euro gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku personas vai avārijas rezultātā cietušas personas, vai Afganistānas kara dalībnieka noteikta parauga apliecību par minētās personas statusu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda Pilnvara.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus