Zemes ierīcības projekta izstrāde (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai veiktu zemes sadali, tiek sagatavoti un izsniegti zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi.
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi sertificētam zemes ierīcības darbu speciālistam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mārupes novada domē ir jāiesniedz iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei un:
-    Zemes robežu plāna kopija;
-    Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
-    Grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
-    Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības);
-    Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām - attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus