Pabalsts aprūpei guļošām un uzraugāmām pilngadīgām personām (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts guļošām vai uzraugāmām personām kas sevi nespēj aprūpēt, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un kuras nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu kopšanas pabalstu invalīdam.

Pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts ne ilgāk kā sešus mēnešus, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegtu veidlapu 027/u.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Guļoša vai uzraugāma persona.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un ģimenes ārsta izsniegtu veidlapu 027/u.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda pilnvara.
Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu kopšanas pabalstu invalīdam.

Pabalsta apmērs 100.00 euro mēnesī.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus