Pabalsts transporta pakalpojumiem personām vecākām par 70 gadiem (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts transporta pakalpojumiem noteiktajām personu kategorijām:
- personām, kuras sasniegušas 70 (septiņdesmit) gadu vecumu;
- nestrādājošām vecuma pensiju sasniegušām personām, ja viņas atbilstoši normatīvajiem aktiem nesaņem valsts atbalstu transporta pakalpojumiem;
- nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti;
kuras izmanto transporta pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja viņas neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā,
un vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
-Persona, kuras sasniegusi 70 (septiņdesmit) gadu vecumu.
-Nestrādājoša vecuma pensiju sasniegusi persona, ja viņa atbilstoši normatīvajiem aktiem nesaņem valsts atbalstu transporta pakalpojumiem.
- Nestrādājoša persona ar trešās grupas invaliditāti.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz  Mārupes novada Sociālajā dienestā  iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Gadījumā ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda pilnvara.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 100,00 euro kalendāra gadā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus