Pēc iesnieguma iesniegšanas  lūgums nepievērst uzmanību paziņojumam  ‘Sistēmas kļūda’, jo iesniegumi tiek veiksmīgi nosūtīti uz VSAA.

Saistībā ar tehniskām problēmām šobrīd portālā nav iespējams iesniegt divus VSAA iesniegumus: „Iesniegums vecāku pabalsta/vecāku pabalsta nenododamās daļas/bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai” un “Iesniegums bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai.

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.