Informējam, ka 2022.gada laikā tiek plānota e-pakalpojuma darbības pārtraukšana. Aicinām turpmākai saziņai ar iestādēm izmantot oficiālo elektronisko adresi. Ja oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

 

Īslaicīgu tehnisku problēmu dēļ e-pakalpojuma izpilde notiek ierobežotā funkcionalitātē. Ja, pildot e-pakalpojumu, pārlūka logā neattēlojas kāds no e-pakalpojuma elementiem (pogas), iesakām samazināt ekrāna izmēru, piemēram, vienlaikus nospiežot un paturot tastatūras pogas Ctrl-.

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

  • Nosaukums: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai vispārīga lūguma iesniegšanu iestādei, tādējādi dodot iespēju personas līdzdalībai valsts pārvaldē. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai parakstīta dokumenta iesniegšanai iestādē. Pakalpojumu pieteikšanai un saziņai pakalpojumu sniegšanas ietvaros lūdzam izmantot iestāžu e-pakalpojumus vai oficiālo elektronisko adresi. Informāciju par situācijām, kur nepieciešama nekavējoša operatīvo dienestu reaģēšana, ir jānodod, izmantojot iestāžu informatīvos tālruņus (110, 112, 113) vai vēršoties tuvākajā operatīvo dienestu struktūrvienībā.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Īss nosaukums: EP155
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP155-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju