Kā pieteikties studijām?

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

 Pieteikties elektroniski varēs no 5. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 16:00 vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās".

Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt);
 • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
 • ja esi Latvijas pilsonis  vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.);
 • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Kā autentificēties (pieslēgties) pakalpojumam?

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

 • Internetbankām;
 • Drošs elektroniskais paraksts;
 • E-paraksts mobile;
 • Personas apliecību (eID);  

SVARĪGI!!!  CE rezultātus ir iespējams aplūkot izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.


Ņemot vērā augstāk minēto, pieteikumu nevar apstiprināt e-pakalpojumā,  tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem un jāuzrāda nepieciešamie dokumentino 12.jūlija līdz 18. jūlijam.


Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem no 12. līdz 18. jūlijam.


Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem: 

 •  Atestāts vai diploms;
 • Pielikums – sekmju izraksts 
 • CE sertifikāti;
 • Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina priekšrocības – olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c.; 
 • Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu;
 • Un citi dokumenti, ja to prasa augstskolas uzņemšanas noteikumi. 
       

! Sekot līdzi reflektantu apstiprināto pieteikumu statistikai pamatstudiju programmās 2022./2023. akadēmiskajam gadam ir iespējams šeit.