Sadaļa satur informāciju par Portālā izvietoto e-pakalpojumu, dzīves situāciju, pakalpojumu aprakstu un citu izmantoto risinājumu statistiku.

 

 No 2021. gada 16. augusta līdz 9. septembrim par portālu Latvija.lv tika veikta Klientu aptauja. Kopumā aptaujā piedalījās 282 respondenti.

Rezultātu apkopojumspdf


Kopš 2020.gada Portāla pamatrādītāju statistika tiek publicēta Atvēro datu portālā.


 

Par 2018. un 2019.gadu informācija pieejama e-Ziņu izdevumos.


 e-Ziņas 2018.gada 1. ceturksnis 

 e-Ziņas 2018.gada 1. pusgads 

e-Ziņas 2018.gada 3. ceturksnis 

e-Ziņas 2018.gada 4. ceturksnis. 2018. gada statistika 

e-Ziņas 2019.gada 1. ceturksnis 

e-Ziņas 2019.gada 1. pusgads 

e-Ziņas 2019.gada 3. ceturksnis 

e-Ziņas 2019.gada 4. ceturksnis