E-pakalpojumu saites

Sabiedrības līdzdalība

 1. Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
 2. Informācija par jau iesniegtajām iniciatīvām un parakstu skaitu
 3. Iesniegums Darba inspekcijai
 4. Iesniegums Veselības inspekcijai

Nodokļi, muita un maksājumi

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa
 2. Muitas maksājumi
 3. Administratīvo sodu nomaksa

Ģimenēm

 1. Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
 2. Bērna piedzimšanas pabalsts
 3. Maternitātes (māmiņas) pabalsts 
 4. Ģimenes valsts pabalsts
 5. Bērna kopšanas pabalsts
 6. Paternitātes (tēva) pabalsts

Dzīvesvietas deklarācija

 1. Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana
 2. Deklarētās dzīvesvietas pārbaude (Mani dati Fizisko personu reģistrā)
 3. Manā īpašumā deklarētās personas
 4. Pārbaude vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Sociālā apdrošināšana

 1. Iesniegums sociālā nodrošinājuma pabalstam
 2. Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa)
 3. Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai
 4. Apbedīšanas pabalsts
 5. Pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
 6. Brīvprātīga pievienošanās sociālai apdrošināšanai
 7. Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu
 8. Pensiju pārvaldītāja vai plāna izvēle
 9. Informācija par VSAA veiktajiem maksājumiem

Veselība

 1. Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa)
 2. Darbnespējas lapas
 3. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)
 4. Manas e-receptes
 5. Reģistrācija pie ģimenes ārsta

Mani dati

 1. Mani dati Fizisko personu reģistrā
 2. Mani dati VDEĀVK
 3. Mani biometriskie dati
 4. Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
 5. Mani dati izglītības reģistros
 6. Nolēmumi par mani prokuratūrā
 7. Mani medicīnas pamatdati
 8. Manas elektrības atlaides

Dzīve ārvalstīs un ceļošana

 1. Izziņas no Latvijas
 2. Reģistrēšanās konsulārajā reģistrā (ceļojuma reģistrēšana)

Vēl iesakām apskatīties

 1. Visi e-pakalpojumi portālā Latvija.lv
 2. E-pakalpojumi ārējos portālos