Kā sagatavot datoru darbam, ja izmanto Mozilla Firefox

(instrukcija sagatavota ar Mozilla Firefox versiju 40.0.3)

1                  

   2     y     4
  

 oo

pp

5

 

 

 

 

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 

 

 
 

                                       

12

13

14

15

16

17

18

19

Pārbaudi vai eID karte ir derīga - autentificējies vietnē eparaksts.lv


20

21

Atlicis veikt pēdējo soli - aktivizē Java


22

23

24

25