Apliecinājums ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības iestādes, kas vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes sniedzēju un ekspertīzes centru kopīgi veidotiem Eiropas references tīkliem var saņemt apliecinājumu iesniegšanai Eiropas komisijā, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Apliecinājumu var saņemt ārstniecības iestāde, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”
Brīdinājums
Iesniegumu var iesniegt persona, kurai ir tiesības pārstāvēt ārstniecības iestādi
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.03.2023