Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Pēc personas pieprasījuma tiek sagatavota statistiskā informācija par datiem, kas saistīti ar Ārstniecības iestāžu un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistriem, piemēram, reģistrēto ārstniecības personu skaits konkrētā specialitātē.
Šis ir bezmaksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Informācija tiek sagatavota atbilstoši Iesnieguma likumā minētajā termiņā - t.i. viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 12.07.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.09.2022